خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
پروژه مکانیک تفکیک گاز از نفت درعملیات های حفاری
پروژه مکانیک تفکیک گاز از نفت درعملیات های حفاری
قیمت : 65,650 تومان
معرفي سير تكويني مشعل هاي صنعتي تا شكل گيري سامانه هاي احتراقي بدون شعله
معرفي سير تكويني مشعل هاي صنعتي تا شكل گيري سامانه هاي احتراقي بدون شعله
قیمت : 12,120 تومان
بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله برعملکرد مشعل های گازی یک کوره صنعتی
قیمت : 28,280 تومان
بررسی توربین های بادی و توربین های بادی فراساحلی، مزایا و محدودیت ها
بررسی توربین های بادی و توربین های بادی فراساحلی، مزایا و محدودیت ها
قیمت : 8,585 تومان

بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله

بررسی تاثیر ساختار و شکل شعله

فرآیندی که طی آن مقداری از سوخت، اکسید شده و انرژی زیادی
آزاد می شود را احتراق می گویند. اکسید کننده ای که اغلب
در فرآیند احتراق استفاده می شود، هوا می باشد )به دلیل
ارزانی و قابل دسترس بودن(. اکسیژن خالص را به دلیل گران
قیمت بودن، تنها در بعضی از فرآیندهای خاص استفاده می کنند.
در یک مول یا یک حجم خاص از هوای خشک، 9.02 درصد اکسیژن،
1.07 درصد نیتروژن، 02 . درصد آرگون و مقادیر ناچیزی دی
اکسیدکرین، هلیم، نئون و هیدروژن وجود دارد. از آنجا که در
فرآیند احتراق، آرگون شبیه نیتروژن عمل می کند، ترکیب هوا
را به صورت 97 درصد اکسیژن و 12 درصد نیتروژن، توسط اعداد
مولی در نظر می گیرند. لذا با ورود هوا، به ازای هر مول
012 . مول نیتروژن وارد می شود فرآیند /.097= اکسیژن، 6013
احتراق عبارت از اكسایش اجزایي از تركیب سوخت است كه قابلیت
اكسید شدن دارند و در نتیجه میتوان آن را به صورت یك معادله
شیمیایي بیان كرد. مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار
معینی هوا و سوخت در یک فضای ایمن انرژی سوخت را به انرژی
گرمایی تبدیل میکند که در اثر این احتراق مقداری گاز نیز
تولید شده که از راه دود کش خارج میشود. این انرژی تولید
شده توسط دو روش جابهجایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال
داده میشود. مشعلها بر اساس: پروفیل شعله تولید شده، نوع
سوخت،طریقه اشتعال، ظرفیت کاری و ... تقسیمبندی میشوند

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

barresiye tasir sakhtegar va shekle shoale bar amalkard mashalhaye gazie yek koore sanati_1626189476_50852_11392_1237.zip0.43 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,080 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت